Passiefhuis

Passief element logoDoor een uitgekiend ontwerp, georiënteerd op de zon, uitgevoerd met een zeer goede schilisolatie, zonder koudebruggen en met een effectieve kierdichting, kan warmte nauwelijks weg uit het passiefhuis. Hierdoor is er nog maar heel weinig energie nodig om de woning in de winter op temperatuur te houden en blijft de woning in de zomer ook aangenaam koel. In een passiefhuis zorgen passieve warmtebronnen zoals de zon en interne warmtebronnen zoals bewoners en huishoudelijke apparaten voor bijna alle benodigde warmte.

 

Het passiefhuis wordt berekend met het Passiefhuis rekenpakket (PHPP) welke is ontwikkeld door het Passivhaus Institut in Darmstadt. Met dit rekenpakket is het te verwachten energieverbruik te bepalen. Een passiefhuis heeft per jaar een energiebehoefte voor ruimteverwarming van 15 kWh/m2, dit komt ongeveer overeen met 1,5 m3 gas/m2 gebruiksoppervlak. Dit wil zeggen dat twee gloeilampen van 100 Watt genoeg zijn om een kamer van 20 m2 te verwarmen en dat een haarföhn zou volstaan om een passiefhuis van 100 m2 te verwarmen.

Een passiefhuis verbruikt 10 keer minder energie voor verwarming dan een gemiddelde bestaande woning en 4à 5 keer minder dan de huidige nieuwbouwwoning uitgevoerd conform het Nederlandse Bouwbesluit. Het Passiefkozijn is speciaal ontwikkeld voor de bouw van passiefhuizen. Het Passiefkozijn heeft een Uw van 0,8 W/m2.K en is te koop in 3-varianten, afhankelijk van de wensen van u als klant.

Voor informatie over passiefhuizen verwijzen wij u graag naar de volgende websites: www.passiefhuis.nl / www.passiefbouwen.nl

Nulwoning

passiefhuisEen nulwoning is een woning die met een normaal leefpatroon en een hoog comfort niveau over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt als hij verbruikt. Een nulwoning hoeft niet autonoom te zijn: ’s zomers kan bijvoorbeeld de hoeveelheid energie teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet die ’s winters daaruit verbruikt wordt.

Voor het maken van een nulwoning begint men met het energie gebruik te minimaliseren. Dit kan bereikt worden door vergaande isolatie, luchtdichtheid met balansventilatie en aardpijp (EWT), driedubbel glas, geïsoleerde kozijnen / Passiefkozijnen een zuidelijke oriëntatie van de woning en het gebruik van energiezuinige apparaten.(passiefhuis-concept} Vervolgens gaat men op een energie efficiënte manier de woning verwarmen en voorzien van warm water. Dit door het gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp, thermische collectoren en warmtebuffers. De overige vraag naar energie wordt opgewekt met hernieuwbare energie (bijvoorbeeld zonnepanelen en/of een windmolen) De uitgangspunten voor het realiseren van een nulwoning zijn gebaseerd op de trias energetica.

Een nulwoning berekenen gebeurt met de PHPP berekening. Voor informatie over de Nulwoning verwijzen wij u graag naar de website: www.nulwoning.nl. Andere benamingen voor een nulwoning: energieneutrale woning, balanswoning, energiebalanswoning, nul-energiewoning of CO2-neutrale woning.

EPC woning

energielabel nulwoningEen EPC woning is een woning die wordt gebouwd volgens het Nederlandse bouwbesluit. Om de energieprestatie van de EPC woning vast te stellen wordt er gebruik gemaakt van het rekenpakket EPC. Met dit rekenpakket kan worden bepaald of de woning voldoet aan het gestelde bouwbesluit. Een EPC woning moet voldoen aan een norm van 0,6.

Voor de EPC woning is het EPC kozijn ontwikkeld. Een kozijn dat de EPC berekening beïnvloedt op een markteconomische wijze. De meerprijs voor de kozijnen is per project moeilijk in te schatten i.v.m. de grote variatie in kozijnen.

Wij kunnen de U-window van de kozijnen per project berekenen inclusief de prijsvorming om zo voor u de juiste samenstelling aan te dragen. Deze gegevens kunt u verwerken in uw EPC berekening zodat u zelf kunt zien dat u EPC berekening verlaagt met de toepassing van het EPC kozijn. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor de mogelijkheden. Uitgangspunten EPC kozijn: Als basis gebruiken wij hardhout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. De kozijnen worden voorzien van 2-voudige beglazing en zijn geschikt voor een luchtdichtheid Qv10 = 0,3. De kozijnen kunnen een U-waarde hebben van 1,1 t/m 1,7 W/m2.K. Afhankelijk van uw EPC verlaging stellen wij de juiste combinatie samen.